Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, çevre yönetim sistemini geliştirmek amacıyla her geçen yıl daha fazla veriye ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları düzenli olarak ölçümleyen Doğuş Otomotiv, yasal gerekliliklerin ötesine geçip çevresel etkisini minimuma indirmek için çalışmakta, geri dönüşüm stratejisini hayata geçirmek için çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Kâgıt Tüketimi

Tüm ofis içi kullanım amaçlı kâğıt atıklar toplanarak Ayhan Şahenk Vakfı koordinasyonu ile Sadık Kâğıt firmasına geri dönüşüm için verilmektedir. Kâğıt tüketim miktarları her yıl raporda belirtilmektedir.

 

Atık Yağlar

Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği) Yetkili Servislerimizden kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e (Petrol Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi) teslim etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda PETDER ile imzaladığımız “Atık Yağların Yönetimine Katılım Protokolü” mevcuttur. Bu protokol her yıl yenilenmektedir. PETDER, tüm Türkiye genelindeki Yetkili Servislerimizden atık motor yağlarını toplamakla sorumludur. Atık motor yağlarının başka bir tüzel ya da gerçek kişiye verilmesi mevzuatla yasaklanmıştır.

 

Atık Aküler (Doğuş Otomotiv-AKÜDER İşbirliği)

Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (APAK Yönetmeliği) piyasaya sürdüğümüz akülerin %90 oranında geri kazanımına ilişkin bir yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek için AKÜDER ile bir işbirliğimiz mevcuttur. Atık akülerimiz AKÜDER’in “Atık Yönetim Planı” doğrultusunda toplatılmaktadır.