Doğuş Otomotiv İSG Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto bünyesindeki işletmelerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler gereği iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına devam edilmektedir.

DOAS ve DOTO İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı sayımız 2 den 4 ‘e çıkarılmıştır.

Gerçekleştirilen toplantılara işveren vekilleri, işyeri hekimleri, sağlık çalışanları, iş güvenliği uzmanları, idari işler yetkilileri, insan kaynakları yetkilileri, kurulda görevli formenler, çalışan temsilcileri ve alt taşeron firma yetkileri katılmaktadır. İş Sağlığı Güvenliği Kurulları çalışmalarında; yasal zorunluluklar, kazaya ramak kala, iş kazası, meslek hastalıkları, periyodik kontrol sonuçları, İSG saha tespitleri ve çalışan görüşleri kapsamında bir önceki ayda alınan kararların değerlendirilmekte ve yeni dönem için kararlar almaktadır.

2014 yılında; Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto tesislerinin yangın sistemleri/tedbirleri ve İSG süreçlerinin detaylı incelenmesi için iki bağımsız firmadan danışmanlık hizmeti alınmış olup, süreç ve tesisler incelenmişti.

2015 yılında bu kapsamda Doğuş Otomotiv Genel Müdürlüğü ve Lojistik Biriminde;

 • Yangın algılama sensör sistemi güçlendirilmiştir.
 • Yüksek hacim sprinkler sisteminden 2 saat boyunca su fışkırmasını sağlayacak 150 tonluk su deposu yapılmıştır.
 • Dış hat yangın hidrant sistemi yapılmıştır,
 • Tüm kat kaçış planları güncellenmiş ve binamız koridorlarına asılmıştır.
 • Acil durum konteyneri alınmış ve ilk yardım ekipmanları dahil gerekli donanımlar sağlanmıştır.
 • İş Güvenliği Kapsamında tespit edilen hususlar birimler bazında ele alınarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Doğuş Otomotiv  2015 Genel Müdürlük İSG Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları alt taşeron firma yetkililerinin katılımıyla aylık olarak toplanmıştır. Kurul toplantılarında alt taşeron firma İş Güvenliği Uzmanları çalıştıkları alanlarla ilgili İSG denetleme raporları sunmaktadır.

 • Genel Müdürlük binasına tam donanımlı revir düzenlemesi yapılmıştır.
 • Alt taşeron firma çalışanları sosyal alanlarında düzenlemeler yapılmıştır.
 • Alt taşeron ve geçici taşeron çalışmaları için İSG hükümleri belirlenerek sözleşmelere dahil edilmeye başlanmıştır.
 • SPKİ desteği ile bilgilendirme ekranlarında İSG ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 • Tüm personel servis araçlarımızın bakımı yetkili servislerde yapılması sağlanmakta olup,  hız kontrolleri ve takip edilmekte birlikte şoförlerin alkol kontrolü ayda 1 kez yapılmaktadır,

AFAD’dan sivil savunma planı kapsamında eğitimler (Yangın, ilk yardım, arama-kurtarma) alınmış, tatbikatlar yapılmış, acil durum eylem planları da ayrıca güncellenmiştir.

Tüm çalışanlar için işe giriş talimatlar el kitabı oluşturma süreci başlatılmıştır.

Ayrıca;

 • Yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme raporları düzenlenmiştir.
 • Çalışan temsilci toplantıları yapılmıştır.
 • Planlı İSG eğitimleri yapılmıştır.
 • İşe başlangıç İSG eğitimleri yapılmıştır.
 • Planlı sağlık taramaları yapılmıştır.
 • İşe başlangıç sağlık tetkikleri yapılmıştır.
 • İSG saha gözlemleri yapılmıştır.
 • Periyodik kontrole tabi ekipmanların bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
 • Topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri yapılmıştır.
 • Paratoner ölçüm ve kontrolleri yapılmıştır.
 •  İlkyardımcı eğitimleri yapılmıştır.

Lojistik Birimi 2015 İSG Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları alt taşeron firma yetkililerinin katılımıyla aylık olarak toplanmaya devam etmektedir. İşyerinde ortam gözetimi amacıyla saha turları yapılmaya devam edilmektedir. İşletme bünyesinde meydana gelen iş kazalarının bildirilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve kaza araştırma ekibi kurularak olay sonrasında gerekli incelemelerle düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Alt taşeron firma çalışanları sosyal alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Lojistik depo çalışanları için yüksekte çalışma eğitimleri ile birlikte İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde yüksekte çalışır sağlık analizleri yapılmaktadır.

Çalışanlar tarafından doldurulan Kazaya Ramak Kala Formları İSG Kurulu’nda gündeme alınarak sonuçlandırılmaktadır. Tüm ekipmanların ve sistemlerin periyodik bakımlarının yetkili firmalara yaptırılmakta aynı zamanda periyodik kontrollerle ilgili gerekli takipler yapılmaktadır.

Lojistik Liman hizmetlerinin yürütüldüğü alan İSG açısından denetlenmiş, tespit edilen hususlar ilgililere bildirilmiştir.

Ayrıca;

 • Yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme raporları düzenlenmiştir.
 • Çalışan temsilci toplantıları yapılmıştır.
 • Planlı İSG eğitimleri yapılmıştır.
 • İşe başlangıç İSG eğitimleri yapılmıştır.
 • İşe giriş talimatlar el kitabı hazırlanmaktadır.
 • Planlı sağlık taramaları yapılmıştır.
 • İşe başlangıç sağlık tetkikleri yapılmıştır.
 • İSG saha gözlemleri yapılmıştır.
 • Periyodik kontrole tabi ekipmanların bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
 • Topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri yapılmıştır.
 • Paratoner ölçüm ve kontrolleri yapılmıştır.
 • Acil durum ekipmanları alınmıştır.
 • Tüm kat kaçış planları güncellenmiş ve binamız koridorlarına asılmıştır.
 • Acil durum ekip eğitimleri yapılmıştır.
 • İlkyardımcı eğitimleri yapılmıştır.
 • Acil durum tahliye tatbikatları yapılmıştır.
 • Alt taşeron firma denetleme raporları alınmaktadır.

Doğuş Oto 2015 İSG Çalışmaları (Maslak, Kartal, Esenyurt, Çankaya, Etimesgut, Bursa)

Yıllık olarak yapılan çalışma planları doğrultusunda İş Güvenliği Kurul toplantıları, çalışan temsilci toplantıları, çalışanların görüşlerinin alınması, saha turları, kaza araştırmaları, periyodik sağlık kontrolleri, periyodik ekipman kontrolleri, periyodik bakımlar, periyodik kaldırma ve basınç testleri, iş güvenliği eğitimleri, mesleki yeterlilik eğitimleri, yüksekte çalışma eğitimleri, acil durum ekip eğitimleri (Yangın, arama kurtarma, ilkyardımcı) sağlık ve güvenlik işaretlerinin düzenlenmesi, ortam ölçümleri, topraklama, paratoner ve elektrik iç tesisat ölçüm ve kontrolleri, işyeri ortamında gerekli düzenlemeler, yangın ekipman kontrolleri, acil durum tatbikatları, iş ekipmanı kontrolleri ve yıllık değerlendirme raporu gibi çalışmalar rutin olarak devam etmektedir. İşletmelerde kullanılan kişisel koruyucuların kullanım hassasiyetinin artırılması çalışmaları devam etmektedir.

DOTO İşyerlerinde Sağlık Çalışanları için Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İşyeri Hemşireliği sınavına eğitim aldırılarak girmeleri sağlanmıştır.

Tüm ekipmanların ve sistemlerin periyodik bakımları yetkili firmalara yaptırılmaktadır. Bununla beraber periyodik kontrollerle ilgili gerekli takipler yapılmıştır.

Yeni işe başlayan personel, stajyer ve çalışanların İSG eğitimleri sağlık birimiyle koordineli olarak yıllık eğitim planları dâhilinde devam etmektedir.

Araç üstü ve idari işlerde çalışanlara yüksekte çalışma raporu ve eğitimi aldırılmaktadır. Stajyer çalıştırma koşulları güncellenmiştir.

Tüm çalışanlar için işe giriş ve devamında yapılan periyodik sağlık tetkikleri görevli tüm İşyeri Hekimlerinin kararı ile güncellenmiştir. İşletmelerde bulunan seyyar yangın söndürücüler ve yangın söndürme ekipmanları genel olarak elden geçirilmiş, ilaveler yapılmıştır.

Yangın söndürme, ilk yardım konularında eğitimler verilmiş ve tatbikatları yapılmıştır.İşletmelerde parlayıcı ve patlayıcı ortam ölçümleri yaptırılarak, tehlikeli zonlar belirlenmiştir. Tehlikeli zonların düzenlenmesi ile ilgili yönetmelik ve standartlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

2015 yılında gelen önerilerin değerlendirilmesiyle iyi uygulama örnekleri ile çalışma koşullarında sağlık ve güvenlik açısından önemli uygulamalar hayata geçirilmeye devam etmektedir.