İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’de iş ortamında çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm politika, strateji ve prosedürler ile alt yapı çalışmaları yasa ve yönetmelikler doğrultusunda oluşturulmuştur ve üst yönetim tarafından izlenmektedir. Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul raporları 3 aylık periyotlar şeklide Risk Yönetimi Komitesi’ne sunularak onay ve görüşlerine başvurulmaktadır. Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Doğuş Otomotiv’de ilgili Lokasyon Müdürü veya İdari İşler ve Satın Alma Müdürü’ne, Doğuş Oto Bölgeleri’nde ise Bölge Direktörleri’ne bağlı olarak çalışmakta ve raporlama yapmaktadır.