Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası

Doğuş Otomotiv Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası

Doğuş Otomotiv;

  • İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.

  • İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve sonuçlara göre iyileştirme programları hayata geçirilir.

  • Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir olması için gereken programları uygular.

  • Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.

  • Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.

  • Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.

  • Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.

  • Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren” hedeflerine ulaşmak için kilit performans göstergeleri belirler.

 

İstihdam Yönetimi

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun 2.000’den fazla çalışanı tüm enerjileri ve yetkinliklerini kullanarak Şirketimizi başarıya taşımaktadır. Bu farkındalıkla çalışanlarımızı iş ortaklarımız ve Şirket varlıklarımız arasında en değerli statüye taşıyan stratejilerimiz kapsamında, çalışanlarımıza adil ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlama hedefi, Doğuş Otomotiv’in gelecek vizyonunun bir parçasıdır. 

Doğuş Otomotiv’in istihdam politikasının amacı, çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamalarıyla en çok tercih edilen şirket olmaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları, Şirketimizin sürdürülebilir ve kârlı büyümesi için stratejilerimizin hayata geçirilmesini sağlayan en önemli kurumsal dayanağıdır. Kurulduğu günden bugüne kadar kaliteli istihdam, kalıcı ve karşılıklı güven, sürekli diyalog ve gelişme hedefleri doğrultusunda uygulanan istihdam politikaları Doğuş Otomotiv’in stratejik vizyonunun bir parçasıdır.

 

Çeşitlilik Ve Fırsat Eşitliği Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, Etik Kodu ile Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası doğrultusunda çalışanları arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.

Doğuş Otomotiv İş’te Eşitlik Platformu’nun üyelerinden biri olarak kadın istihdamının arttırılması ve kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Şirket içinde değil, ulusal boyutta da katkı sağlamaktadır.

 

Eşit İşe Eşit Ücret Yönetim Yaklaşımı

Doğru ücret yönetim sisteminin her pozisyon için iş değerleme metodu kullanarak ‘eşit işe eşit ücret’ olduğuna inanan Doğuş Otomotiv, bölgesel ve sektörel analizlerle ücret sistemini desteklemekte, piyasa ile uyumlu, rekabetçi bir sistem oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerinde olduğu gibi ücretlendirme süreçlerinde de eşitlik ilkesi ön koşul olarak kabul edilmektedir.

 

Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv 2014 yılında tedarikçi denetimlerinde Sürdürülebilirlikle ilgili alanları da denetim kriterleri arasına eklemiştir. Tedarikçilerimizin çalışanlarının yasal ve sosyal haklarının sağlanması da bu kriterler arasında yer almaktadır.