Tazminat Politikası

Personelin tazminat hakları iş kanunu ve bağlantılı mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır.