3Ç 2017

Türkiye’de Makro Ekonomik ve Siyasi Duruma İlişkin Gelişmeler:

1) FED faiz artışı ihtimalinin kuvvetlenmesi sebebiyle dünya konjonktüründe yaşanan siyasi ve ekonomik gerginliklerin
etkisiyle gelişmekte olan ülkelerden ABD ve Avrupa’ya para çıkışı olması.

2) Bu durumun bütçe açığı veren, cari açık finanse eden ülkelerde geleceğe yönelik finansman zorlukları yaratması
riskinin ortaya çıkması, faizlerin kaçınılmaz şekilde yükselmesi ve risk ve kur artışının bu sebeplerle önünün
alınamaması.

3) Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada, özellikle Irak, Suriye gibi sınır ülkelerinde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik
çöküşler ve bunun doğrudan Türkiye’ye etki etmesi.

4) Haziran 2015 seçimleri sonrası Türkiye’nin yaşadığı kaotik siyasi ortam ve geleceğe yönelik belirsizlikler.

5) Hemen ve aniden güneydoğuda ortaya çıkan PKK terörünün toplumda yarattığı olumsuzluk ve bunun doğrudan
tüketici güvenine etkisi.

6) Böyle bir dönemde Türkiye’nin hükümetsiz yakalanması ve çok yakın dönemde seçimlerin tekrarlanacak olması.

7) Bütün bunların üzerine, VW AG’de yaşanan uluslararası çerçevede oluşmuş güven sorunları ve bunun ileride
yaratabileceği ticari risklerin yanı sıra Türk Otomotiv Sektörü üzerinde yasal kontroller, geri çağrılmadan kaynaklı ilave
giderler oluşma durumu.

2016 yılında otomotiv talebinde düşük beklemekteyiz. Seçim sonuçlarının 2016 yılı otomotiv talebi üzerinde belirleyici
etkisi olacaktır.