2017
Ekonomik

 • Çalışan Öneri Sistemimizde 2016 yılı içerisinde Doğuş Otomotiv’den 688, Doğuş Oto’dan 1.617 öneri olmak üzere toplam 2.305 öneri yapılmış, öneri sayısında geçen seneye göre %44 artış yaşanmıştır.
 • 2016 yılında Yetkili Satıcılarımız dahil olarak hayata geçirilen 90 projeyle yaklaşık 1.650.000 TL tasarruf sağlanması beklenmektedir.
 • Doğuş Otomotiv 2016 yılında toplam 14.372.417 TL tutarında toplumsal katılım amaçlı yardım ve bağışları içeren yatırımlarda bulunarak, topluma olan katkısını sürdürmüştür.
 • Doğuş Otomotiv Grubu’nun, 2016 yılı yerel satın alma tutarı toplam 921,6 milyon TL’dir.
 • Bu yıl tedarikçilerimizin %8’i insan hakları kriterleri de göz önünde bulundurularak denetlenmiştir.
Çevresel

 • 2016 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden 2.297.559 kg atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine, bir kısmı da çimento ve kireç fabrikalarına gönderilmiştir. Bu sayede 1.901 ton CO2 salınımı engellenmiştir. Bu da yaklaşık 216 hektarlık orman oluşturabilecek, 86.400 adet ağacın olumlu etkisini yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır.
 • Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmaktadır. Toplamda akü geri kazanımıyla toplamda 413.722 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • 2016 yılında geri kazanılan yaklaşık 853 ton kâğıt - karton sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı 14.501 iken, geri kazanılan 279 ton ahşap palet sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı 1.116 adettir. Toplamda 15.617 adet ağacın kesilmesi engellenmiştir.
 • 2016 yılında satışı gerçekleşen BlueMotion Technology özelliğine sahip araçların oranı %97’dir ve 2015 yılı ile kıyaslandığında %12 gelişim kaydedilmiştir.
Sosyal ve Etik

 • 2016 yılında Doğuş Otomotiv’de kadın çalışan oranı %23 olarak kayda geçmiştir. İşe Alınan Kadın Sayısının Toplam İşe Alınan Kişiye Oranı %37, Kadın çalışan terfi oranı ise %35’tir.
 • 2016 yılında, 188 kişiye 376 adam/saat etik kod eğitimi verilmiştir. Böylece 2016 yıl sonu itibariyle Doğuş Otomotiv çalışanlarının %81’ine yüz yüze etik kod eğitimleri verilmiştir.
 • 2016 yılında işe başlayan 127 çalışan 317,5 adam/saat e-oryantasyon eğitimi alarak Kurumsal Sürdürülebilirlik filmini izlemiş, KS ile ilgili detayları öğrenmiş ve “etik ilkeler nedir ve detayına nereden ulaşılır” gibi bilgilere sahibi olmuşlardır.
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahil edilen 20 Yetkili Satıcımız ve 3 tedarikçimizle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Etik Kod ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
 • 2016 yılında, DİM 133.041 adet diyalog telefon çağrısını başarı ile karşılamıştır. Bu oran 2015 yılına oranla %14 artış göstermiştir.
 • Markalarımızda Satış ve Satış Sonrası olarak 308 adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania DOS) ve 66 adet sadece Marka Standartları Denetimi olmak üzere toplamda 374 denetim gerçekleştirilmiştir.
 • 2016 yılı CSS sonuçları 120 puan üzerinden satışta ortalama 111,83; serviste ise ortalama 103,5 olarak gerçekleşmiştir.