2017

TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD'ün kârlı iş koludur.

 • Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.
 • 189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir.
 • Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:
  • 1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında %40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.
  • … ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20’sini
 • Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir.
 • 9. yılının sonunda yaklaşık 55,1 milyon periyodik araç muayenesi, 19,3 milyon araç muayene tekrarı ile 15,6 milyon egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve periyodik muayenesinde emniyetsiz veya ağır kusurlu olduğu tespit edilen 17,6 milyon aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkması sağlanmıştır.
 • 2016 yılında 8,2 milyon aracın periyodik araç muayenesi gercekleştirilmiş ve 3,2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.
 • TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve personelini muayene, kalite, servis standartları, müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için TÜVTÜRK Akademi’de 1.800 kişiye 770 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır.

552 milyon dolar karşılığında

20 yıllığına

geliştirme ve işletim hakkı

20 yıl içinde beklenen gelir

15 milyar dolar

20 yıl içinde beklenen EBITDA

2,5 milyar dolar