2017
  • Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir.
  • Nüfus 2007’den beri her yıl ortalama %1,4 oranında artış göstermektedir.
  • 2023 itibariyle nüfusun %64’ü 15-59 yaş aralığında olacaktır.
  • 35-59 yaş aralığının payı 2016’dan 2023’e %2 artacaktır.

Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır.
Kaynak: TÜİK